over ons

Paul de Bruijn (Bureau De Bruijn) en Peter Groot (Hoogte Twee Architecten) zijn de initiatiefnemers en hebben deze uitdaging opgepakt.

Paul heeft een bureau voor ‘verbindende online communicatie’ en knoopt dagelijks de digitale eindjes aan elkaar. Ook is hij verwoed Berlijn-ganger, waar hij rondleidingen verzorgt langs onverwachte plekken en creatieve hotspots. Berlijn vormt dan ook meteen de belangrijkste inspiratiebron voor zijn betrokkenheid bij recente ontwikkelingen in Arnhem, een betrokkenheid die begon met het schrijven van het ‘Manifest van de Ruimte‘, waarin hij pleit voor meer ruimte (in regelgeving en stedelijke ruimte) voor culturele experimenten en creatief ondernemerschap.

Peter is architect/eigenaar bij Hoogte Twee Architecten, één van de initiatiefnemers van CASA en medeoprichter van het DTO-transitieteam.
Hij is gefascineerd door de natuurlijke dynamiek van de stad en een groot voorstanders van gebiedsontwikkeling nieuwe stijl.
De ingrediënten daarvan zijn het versterken van bestaande ruimtelijke kwaliteiten, het selectief toevoegen van elementen, het experimenteren met nieuwe functies en
het samenwerken met lokale ondernemers en bewoners.

Samen met toekomstig gebruikers van het gebied en enthousiaste supporters wordt het ‘vrijgeven’ van het gebied inhoud gegeven. Dat gaat in nauw overleg met de gemeente Arnhem. Nog voordat de eerste activiteiten merkbaar zullen zijn zullen ook bewoners en ondernemers worden betrokken bij de verdere invulling van het project.
Een stichting met een uitvoerend bureau draagt zorg voor een professionele realisatie.
De organisatie bestaat vooralsnog uit vrijwilligers die hun tijd, kennis en energie steken in dit baanbrekende project.