Coehoorn Centraal is een stichting.

Zij heeft tot doel:

‘het tot stand brengen van een zone van creatieve bedrijvigheid in de breedste zin van het woord in casu quo op de haar door – de gemeente voor bepaalde tijd aangewezen opstallen en openbare terreinen en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.’

Bestuursleden:
Voorzitter: Paul de Bruijn (initiatiefnemer)
Penningmeester: Peter Groot (initiatiefnemer)
Secretaris: Jan Heikens

Raad van toezicht
Charlotte Bik (directie ArtEZ)
Peter Koburg (directie HAN)
Albert Hoex (voormalig directie De Plaats)
Eelco Schwirtz (eigenaar Schwirtz & Partners)
Rudolf Kaarsemaker (Registerbelastingadviseur TAXetera)